logo

We take great pride in providing the most reliable and Top Quality Products and Services in the Wildlife Industry

Wildplaas-Bestuur

Hierdie uitgawe van die titel bevat riglyne vir elke komponent van ekstensiewe wildboerdery. Dit is omvattend herstruktureer en bygewerk om die nuutste beskikbare inligting weer te gee. Daarby is daar etlike nuwe hoofstukke, onder andere oor bemarking, boogjag, groensafari's en nog meer. Die titel is reeds gevestig as die primere handleiding vir studente en wildboere. Daarbenewens is dit 'n uitstekende algemene inligtingsbron oor talle wildsoorte in Suid-Afrika.

Table of Contents: Algemene riglyne. Wildplaasbeplanning. Wilde diere en hul kenmerke. Siektes en parasiete van wilde diere. Die bestuur en benutting van wild. Habitatbestuur. Landelike ontwikkeling.

Editor: J. du P. Bothma